Tapety na plochu a něco navíc

Datum poslední aktualizace: 15. Srpna 2011

Třešně

Köröšsská

Původ: Pochází z Maďarska, z okolí Nagykörös. Odtud se k nám rozšířila před druhou světovou válkou.

Vlastnosti stromu.

Vzrůst: Roste zpočátku bujně, později středně.

Koruny: Jsou větší, vysokokulovité až vysokopyramidální. Hlavní kosterní větve rostou šikmo nahoru, postranní jsou slabé, převislé.

Výhony: Jsou delší, středně tlusté, rovné, světleji hnědé, stříbřité, zvláště na zastíněné straně na bázi. Lenticely jsou světle šedé, menší i větší, kulaté a příčně oválné.

Pupeny: Jsou středně velké, protáhlé, zašpičetělé (zahrocené), středně až značně odstávají. Internodia jsou středně dlouhá až delší.

Listy: Jsou středně velké, eliptické i opakvejčité (poloviny listové čepele prohnuté nahoru), hladké. Barvu mají tmavě zelenou, jsou pololesklé, jemně pilovité. Palístky chybějí.

Květy: Jsou větší. Korunní plátky jsou bílé, miskovitě prohloubené, zaokrouhlené, vzájemně se nedotýkají. Blizna je v úrovni nebo nad úrovní prašníků.

Opylovací poměry: Sama je dobrým opylovačem. Je cizosprašná. Kvete středně raně až středně pozdně.

Vlastnosti plodu.

Plod: Je velký, 10 plodů váží kolem 60 g. Tvar má méně pravidelný, kulovitý. Stopečná strana je široce zploštělá, zadní strana uprostřed silně klenutá, břišní strana středně klenutá, slabě brázděná, čnělečná strana zakulacena. Srůstová jizva je méně výrazná. Jamka čnělečná je mělká.

Slupka: Je temně červená, lesklá, se světlejšími tečkami.

Stopka: Je středně dlouhá, tlustá, zelená, místy načervenalá, u stopečné jamky zesílená. Pastopky jsou delší, obvykle se dvěma palístky. Jamka stopečná je mělčí.

Dužina: Je měkká, jemná, světle červené barvy, šťavnatá. Chuť má navinulou, nasládlou, mírně natrpklou, v plné zralosti výbornou, příjemně buketní. Šťáva je jen středně barvící. Je vhodná pro přímí konzum a kompotování, nehodí se ns šťávy.

Pecka: Je střední, 10 pecek váží asi 3,2 g. Dobře se odlučuje od dužiny.

Doba zrání: Zraje v 6. třešňovém týdnu, obvykle koncem poloviny července. Může se sklízet i bez stopky, aniž by vytékala šťáva.

Hospodářské vlastnosti:

Plodnost: Je středně pozdní, v průměru jen střední až nižší. Plodí na starším dřeve. Ve velkovýsadbách a její plodnost málo uspokojivá.

Nároky na prostředí: Na půdu není sice zvlášť náročná, avšak velké plody přináší jen v dobrých půdách. Vyžaduje teplou polohu.

Odolnost: Proti mrazu ve dřevě je dobrá, v květu je rovněž dosti dobrá. Moniliózov netrpí. Za dešťů plody nepukají (nepraskají).

Schopnost k přepravě: Je dobrá. Plody však nesmějí být přezrálé.

Celkové zhodnocení.

Přednosti: Vysoká kvalita plodů (pro přímý konzum a na kompoty) a dobrý zdravotní stav stromů.

Nedostatky: Méně uspokojivá plodnost a cizosprašnost.

Pěstitelské poznámky: Nemůže nahradit "Morelu pozdní", neboť se jí v plodnosti nevyrovná. Jen v některých výsadbách jsou dobré výsledky. Zda jde o plodnější klony, nebylo však dosud prokázáno. Klony, které byly vyzkoušeny v Holovousích, se však v plodnosti výrazněji nelišily. Hodí se do zahrádek v chráněných polohách. Doporučuje se pouze průklest, nikoli řez stromů.
 
Datum poslední aktualizace: 15. Srpna 2011