Tapety na plochu a něco navíc

Datum poslední aktualizace: 15. Srpna 2011

Pěstování ovoce

Tady najdete nějaké dobré rady pro pěstování na zahradě

Obecné zásady pěstování ovocných stromků a keřů.

Beze chemie: Podle dosavadních zkušeností lze všechny zde nabízené druhy a odrůdy pěstovat pomocí biologickcých metod, bez chemie. I když se někdy může vyskytnout větší výskyt škůdců a chorob, vesměs jsou však docela dobře zvladatelné pomocí přírodních preparátů. Nejlepší ochranou je prevence, zahrada (sad) obhospodařovaná bez chemických zásahů má lepší přirozenou rovnováhu a tím i schopnost vyrovnávat se s jejich náhlými kalamitmními výskyty.

Hnojení a mulčování: Všem uvedeným rostlinám je vhodné při výsadbě přisypat do jámy dobře vyzrálý kompost. Dřeviny se odvděčí také za zamulčovaný (nastlaný). Na tento účel dobře poslouží staré seno, sláma, posekaná zavadlá tráva a pod. Mulč drží dobře vláhu,  půda méně vysychá. Při jeho rozkladu dochází k uvolňování živin, takže slouží i jako lehké přírodní hnojivo. navíc zlepšuje strukturu půdy a půdní život.

Další funkcí mulče je potlačování konkurenčního podrostu, většinu "plevelů", mulč velmi dobře potlačuje a i ty velmi vytvrvalé dobře přibržduje v růstu. Pokud je na pozemku problém s velkým výskytem hlodavců (hraboš, hryzec, atd.), kteří poškozují v zemi kořeny, mulč je dobré dávat spíše v menších vrstvách a na zimu jej odstranit. V zimě, kdy bývají tyto škody největší tak mulč neposkytne v tomto období úkryt hlodavcům. U větších dobře zakořenělých a vzrostlejších stromků je možno dávat mulče více, škody už nebývají tak rozsáhlé. Vždy je dobré se řídit konkrétními podmínkami pozemku a mulčování jim přizpůsobit.

Řez po výsadbě: Řez bývá nejdůležitější nejvíce první 1 až 4 roky po výsadbě. Musí být přizpůsoben podle druhu, odrůdy i stanovistě. Obecně platí zásada, že nejvíce důležité je dostatečné zkrácení větev při výsadbě. Vyrovnává se tím šok z přesazení a stromky a keře tím dostanou impulz, aby dobře kořenily a rostly. Při dobývání zůstávají ve školce až 2/3 kořenů, proto je vhodné řezem po výsadbě vyrovnat poměr podzemní a nadzemní části. Řez po výsadbě se provádí v předjaří (ne na podzim), kdy už nehrozí velké mrazy, u peckovin raději až při mírném nalévání pupenů (kvůli předcházení výskytu klejotoku apod.)

Výhony korunky stromku či keřů je dobré zkrátit po výsadbě minimálně o 1/3, raději ale i 1/2 až 2/3 délky. Může se to zdát radikální, ujímatelnost ale bývá při větším seřezání daleko lepší. Další roky už může být seřezání menší, důležité je pak hlavně pro otevírání kosterních větví v korunce.

Kontejnerované sazenice je po vyjmutí z kontejneru vhodné taktéž zkrátit, vhodné je i rozrušení kořenů v balu, aby se podpořila tvorba nových kořenů a jejich lepší narůstání. Specifika u řezu budou uvedena u jednotlivých druhů.

Opora a ochrana proti okusu zvěří: Stromky a keře je vhodné vysazovat s kůlem (oporou). Kůl zajistí zejména stromkům dobré zakořenění v půdě v prvních letech po výsadbě, protože je chrání před velkým větrem. V pozdějších letech (4 - 6 let) se už většina stromků obejde bez opory. Díky semenným podnožím dokáží dobře zakořenit a zakotvit. Trvalá opora je nutná u liján (kiwi), stromkových angreštů, dlouhodobější opora je nutná kvůli časné a velké plodnosti také u asijských hrušní. Kůl u keřů je vhodný z hlediska lepší ochrany před zašlápnutím či posekáním při sečení trávy a pod. Ochranu proti okusu zvěří potřebuje v neoplocených zahradách a sadech většina nabízených sadech. A to zejména v prvních zhruba 10 - 15 letech života stromků. Vždy záleží na počtech zvěře v krajině a jejich zvyklostech.

Volba stanoviště, druhů a odrůd: Vždy je dobré prozkoumat pozemek před zvolením druhů a odrůd a tyto pak vybírat podle možností pozemku, místního klimatu, zkušenostech sousedů či předků s danými druhy či odrůdami v dané lokalitě. Pozorování výskytu okolních druhů a odrůd a zkušenosti pamětníků dokáží poradit nejvíce. I ve vyšších polohách lze často nalézt vhodné chráněné stanoviště pro některé teplomilnější druhy, vždy je ale třeba přizpůsobovat výběr stromků podle možností stanoviště a ne naopak. Předejdete tak možnému zklamání. Pokud rádi zkoušíte a experimentujete s něčím novým, je pak vhodné vybrat si raději na zkoušku pár kusů a podle dobrých zkušeností  pak případně dosadit další zkoušené stromky.

Pěstitelské tvary:
Keř - dřevina bez kmene, větve vyrůstají přímo ze země.
Špičák - stromek bez obrostu (korunky), je tvořen jen jedním výhonem (prutem). Korunka se zapěstovává až po výsadbě na stanovišti.
Zákrsek (Z) - stromek s korunkou založenou 40 - 60 cm nad zemí.
Čtvrtkmen (ČK) - stromek s korunkou založenou 80 - 110 cm nad zemí.
Polokmen (PK) - stromek s korunkou založenou 130 - 150 cm nad zemí.
Vysokokmen (VK) - stromek s korunkou založenou 160 - 190 cm nad zemí.
Nashledanou příště: Ahoj

 
Datum poslední aktualizace: 15. Srpna 2011