Tapety na plochu a něco navíc

Datum poslední aktualizace: 15. Srpna 2011

Udírny a grily

Udírny a grily: Udírna a zahradní gril dohromady

Pokud váháte mezi pořízením udírny, či zahradního grilu, vězte, že si nemusíte dlouho lámat hlavu. Funkci udírny i zahradního grilu lze totiž spojit do jednoho objektu. A ten si ke všemu dokonce můžeme zhotovit i sami.

Udírna je umístěna pod betonovou deskou, která tvoří dno krbu. Kouř z udírny se reguluje klapkou a odvádí se do komínu krbu. Z topeniště se vede kouřovodem dlouhým 1 metr kouř do udírny, a odtud zase přes regulační klapku do zděného komína a z něj do plechového komína krbu. Ohniště je položeno na betonové desce, která tvoří strop udírny. Na ní leží mřížka. Na stěně komína udírny je připevněna plechová digestoř s komínem odvádějícím kouř z krbu.

Stavba.
Nejprve vyzdíme nebo vybetonujme pod vlastní udírnou i pod zděným komínem udírny základ, který zakončíme betonovou deskou o tloušťce asi 12 cm. V ní vynecháme čtvercový otvor 12 x 12 cm, do kterého zaústíme kouřovod vyzděný z cihel. Vlastní spalovací komoru s ohništěm také vyzdíme z cihel. Její přední stranu opatříme plechovými dvířky, kterými budeme regulovat přívod vzduchu k hořícím polenům.

Udicí komora.
Na betonovou desku vyzdíme z cihel udicí komoru. V její boční stěně nad kouřovodem vynecháme otvor, který opatříme kovovým rámečkem určeným k osazení dvířek. Do spáry pod poslední vrstvou cihel nezapomeneme zazdít několik ocelových tyček, které budou sloužit jako háčky k zavěšení masa.

Železobetonové dno krbu.
Stranou si vybetonujme železobetonovou desku, kterou přeneseme nad udírnu. Deska bude tvořit poklop udírny a zároveň dno krbu. Její šířka by měla být minimálně 5 cm. Nelekejte se, váha poklopu bude kolem 100 kg.

Komínový průduch a kouřovod.
Dále vyzdíme komínový průduch a zadní krbovou zeď. Do první spáry komína osadíme regulační klapku z plechu. Na rukojeť klapky navlečeme rourku a do zadní stěny ji zazdíme tak, abychom jí mohli volně otáčet. Komínový průduch také zakryjeme betonovou deskou a zaústíme jej do plechového kouřovodu krbu. Kouřovod krbu spolu s digestoří připevníme na cihelnou stěnu na každé straně třemi vruty. Na komín posadíme plechovou stříšku. Na dno krbu rozmístíme podle potřeby cihly, na kterých bude uložena mřížka. Nezapomínejme však, používat můžeme buďto krb nebo udírnu, ne obojí dohromady.

Známe celkem tři druhy uzení:
1. studeným kouřem (20 ºC)
2. teplým kouřem (60 ºC)
3. horkým kouřem (100 ºC)

Jak správně udit?
Maso musíme před vložením do udírny namočit do teplé vody (cca 50ºC). V lázni je ponecháme půl hodiny až hodinu, po vytažení je necháme okapat a zavěsíme do udírny. V doma postavených udírnách se nejčastěji využívá uzení horkým kouřem. Maso prochází fází osušování, kdy se povrch masa prohřeje a vysuší, aby se stejnoměrně a rychle vybarvilo. Poté následuje zakuřování. Na dobře osušené maso přivedeme co nejhustší kouř. Toho dosáhneme zasypáním ohně pilinami, které můžeme případně pokropit i vodou. Poslední fází je vypalování. Když se maso dostatečně zbarví, doudíme jej kouřem z tvrdého dřeva. Maso musíme otáčet a teplotu v udicí komoře hlídat pomocí teploměru. K uzení nejčastěji používáme dřevo z buku, jabloně nebo hrušky. Pozor na švestku, způsobuje nahořklou chuť masa.

Udírna

Udírny bývaly tradiční součástí venkovských zahrad. Sloužily především jako snadný způsob, jak zpracovat a uchovat maso ze zabíjačky. Vyuzené maso pak sloužilo jako jakási "konzerva" venkovského člověka.

V současné době nastává zvláště v rekreačních sídlech renesance udíren. Nejde již o nutnost uchování masa, ale spíš o požitek z vlastního, doma uzeného masa nebo douzení již hotových masných výrobků. Taková pochoutka se může snadno stát hřebem celého chalupářského víkendu.

Zhotovení malé, přenosné udírny.
Výroba miniudírny není složitá. Z plechu o tloušťce 1 – 2 mm vyrobíme krabici o rozměrech 500 x 500 mm a výškou 200 mm. Krabici opatříme víkem. Aby šlo víko uzavřít, přivaříme k bokům krabice distanční pásek. Místo víka můžeme použít i plechovou poklici, ta však nepřiléhá tak pevně jako víko. Povrch krabice i víka natřeme silikonovou černou barvou, která odolává teplotě až 400ºC. Do krabice vložíme mřížku z drátu o tloušťce 5 mm. Na dno krabice nasypeme 10 mm silnou vrstvu pilin z listnatého dřeva. Vhodný je buk, dub, olše a všechny ovocné stromy, kromě švestky, která masu dodává nahořklou chuť.

A můžeme začít udit.
Na rošt položíme maso, párky nebo ryby. Krabici uzavřeme a položíme na stojan nad ohniště nebo můžeme v případě nepřízně počasí využít i plotnu sporáku. Jak to funguje? Dým z ohřátých pilin vyudí při občasném nadzvednutí víka špekáčky asi za čtvrt hodiny, ryby za dvacet minut.

Zhotovení trvalé udírny.
Při stavbě můžeme využít terénní zlom v zahradě, abychom vytvořili opěrnou zídku. V zídce, asi 25 cm nad terénem, vybouráme několik kamenů nebo cihel a od tohoto otvoru vykopeme rýhu v délce 150 cm, do které vložíme betonové nebo keramické roury o průměru 20 cm, čímž vytvoříme kouřovod. Na horním konci kouřovodu se vykope hlubší jáma o rozměrech zhruba 40 x 60 cm, nad kterou se postaví zděná nebo dřevěná udicí šachta. Dno šachty vybetonujeme. Strůpek udicí šachty vytvoříme z dřevěného nebo plechového poklopu s možností regulace odvodu kouře.

Topeniště.
Topeniště vyzdíme ze šamotových cihel a šamotové malty. Zabetonujme do něj spodní konec kouřovodu, který bude sloužit k ochlazování dýmu z topeniště. Topeniště je širší než kouřovod, doporučuje se 20 – 30 cm a vysoké také 20 – 30 cm. Rošt topeniště je v úrovni spodní části kouřovodu. Strůpek topeniště děláme z litinových plátů. Pod roštem je prostor na popelník. Výšku udicí šachty si stanovíme podle toho, kolik chceme zřídit pater na zavěšení masa. Nad nejvyšší závěsnou tyčí se ponechává 15 cm manipulačního prostoru. Pod strůpkem nebo poklopem šachty je otvor k odvodu kouře.

Teplota a čas uzení.
Teplota dýmu v udicí komoře při běžném uzení má být 70 – 100ºC po dobu cca pěti hodin a 25 – 30ºC při jemném uzení po dobu až několika dní. Teplota je závislá na délce kouřovodu. Čím je kouřovod delší, tím nižší je teplota dýmu v udicí komoře.

Udírny v rovině.
Pokud budeme stavět udírnu v rovině, postupujeme stejným způsobem, jako by stála ve svahu, pouze zkrátíme kouřovod na 90 až 100 cm a neděláme rošt s popelníkem.
 
Datum poslední aktualizace: 15. Srpna 2011